Sjösättning 27-28 april

Allmän sjösättning sker med början fredag 27 april c a kl 16.00 ( e v tidigare) för båtar på hamnplan. De som använder kranbilen för påmastning skall ha sina master klara. I mån av tid kan fler båtar sjösättas. Avtala med hamnfogde Magnus.

Den egentliga sjösättningen börjar lördag 28 april kl 07.00.

De som har båtar som kommer på vagn avtalar ungefärlig tid med Magnus. Parkera inte vagnar på hamnplan förrän det är er tur att sjösätta. De som har vaggor som skall bort på upplaget med kranbilen skall vara beredda att assistera på lördag efter sjösättningen.

Obs! Vaggor skall vara märkta med ägarens namn.

Sjösättningen leds av Magnus med assistans från båtklubben.

Ålabodarnas Båtklubb

Styrelsen.